Anna tagasisidet

PODCAST

Havas Marketing 360

saade@havas.ee

Heddy Ring: CSR on tark viis teha äri

Idea360

+372 669 1000 info@idea.ee

CSR-ile ehk vastutustundlikule ettevõtlusele keskenduva minisarja viimases saates saame seniste Eesti näidete kõrvale rahvusvahelist pilti. Saates on külas Heddy Ring, kes on ametis Telia Company Stockholmi kontoris, kus ta juhib strateegilisel tasemel mitmekesisuse ja laste õiguste teemasid.

0:00 / 0:00

Heddy Ring: CSR on tark viis teha äri

Mõtteid saatest:

  • Hinnanguliselt on kuni kolmandik maailma internetikasutajatest alla 18 aastased. See paneb telekomi ja teistele netiteenuseid pakkuvatele ettevõtetele suure vastutuse andmaks endast parima, et noortel oleks internetis turvaline liigelda.

  • Vastutustundlik käitumine tähendab ka seda, et mitmekesisuse ja laste õiguste printsiipe on järgitud kõikides ärilõikudes, sealhulgas nii reklaamitegevustes kui ka allhankeid ostes. Nii jälgitakse Telias, et partnerettevõtetes ei esineks diskrimineerimist ning oleks tagatud võrdne kohtlemine. Jätkusuutlikuse nõuded on sejuures lepingu osaks.

  • Reklaamides jälgitakse, et kommunikatsioonis kasutatakse erinevaid tüüpi inimesi ning nad ei esineks stereotüüpsetes rollides.

  • CSR valdkonna areng on Skandinaavias olnud eriti kiire viimased 15 aastat. Seda on vedanud tarbijate teadlikkuse ja ootuse kasv. Võrreldes Eestiga on teadlikkus Skandinaavia riikides kõrgem.

  • Praeguse trendina toob Heddy välja proaktiivsuse- ettevõtted püüavad leida valdkondi, kus ühest küljest soovitakse teha äri, teisalt parandada ühiskonnas mingit probleemi. Seda nimetatakse jagatud väätuse loomine (shared value creation), kus on peidus suur äripotentsiaal.

  • Samuti saab trendina välja tuua, et jätkusuutlikkus on sisse kirjutatud äristrateegiasse. Ettevõtted, eriti suurettevõtted, võtavad tihti eeskujuks ÜRO kestliku arengu eesmärgid.

  • Üha suurem hulk investoreid tunneb ettevõttete majandustulemuste kõrval huvi ka CSR tegevuste vastu ning võtab neid arvesse investeerimisotsuste tegemisel. Kasvab ka nende ettevõtete hul, kes on CSR aruanded aastaaruandega ühendanud.

  • Tarbijad ootavad organisatsioonidelt üha jätkusuutlikumat tegutsemist, seda nii suurtelt kui väikestelt. See on oluline ka tööandja brändingu seisukohast, sest noored on oma tööandjate valikul üha rohkem arvestamas CSR väärtusi.

  • Peamiseks väljakutseks, ja seda eriti Eestis, on teadlikkuse kasv kõikides sihtgruppides – nii tarbijate hulgas, töötajate kui ka juhtkondade ja omanike hulgas.

  • Väljakutseks on ka tehnoloogia arenguga seonduv. See käib ees seadusloomest ja eetilistest normidest, mistõttu võib näiteks tehisintellekt juba täna teha eetilistest vaatenurgast vääraid otsuseid.

Saates mainitud viited:

Kommentaarid

Teavita mind uuest saatest

Varasemad saated

PODCAST
Toomas Tepomes: iga ettevõte peab mõtlema ‘digital first’
Kuula
PODCAST
Havas Academy alustab!
Kuula
PODCAST
Marko Lepik: reaktsioonide mõistmine ja juhtimine aitab edasi tervet meeskonda
Kuula
PODCAST
Margus Nõlvak: isiklik tulemustasu lõhub meeskonda
Kuula